overheid

Het verhaal van de asielzoeker bij jou in de buurt

Een asielzoeker, vluchtend vanuit de thuisbasis omdat hier het gevaar voor hun te groot is vanwege hun ras, politieke ideeën, seksuele geaardheid of godsdienst, maar ook omdat ze getraumatiseerd zijn, het land in oorlog verkeerd of de armoede hoog is. In Nederland komen de vreemdelingen vaak met weinig bezittingen maar mét een ingrijpend verhaal.

De rechten van de vreemdeling

In een veilig land als Nederland worden deze asielzoekers daarom opgevangen, daar zijn wij wettelijk tot verplicht. Zo krijgen ze in de opvanglocatie van Almere, aan de Engelse Mijl, tijdens de asielaanvraag een plek om te wonen en basisvoorzieningen, en worden ze bijgestaan door een advocaat.

De vreemdelingen blijven in het opvangcentrum totdat zij uitgeproduceerd zijn (en Nederland moeten verlaten) of een vergunning hebben gekregen (en een gemeente toegewezen krijgen die een woning moet regelen). Voor procedures met betrekking tot het vreemdelingenrecht buiten de asielaanvraag kunnen asielzoekers zelf een advocaat in de buurt inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer zij het idee hebben dat hun rechten of de rechten van hun kinderen geschonden worden.  Een goede advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht kan uitzetting naar het land van herkomst voorkomen.

Vrijwilligerswerk

Het asielzoekerscentrum (AZC) in Almere bestaat sinds 2000. Momenteel wonen er zo’n 800 asielzoekers, maar de gemeente is voornemens het aantal huisvestingsplekken uit te breiden naar 1400. Voor vrijwilligerswerk kun je contact opnemen met het team van AZC Almere.