overheid

Almere kan stroom asielzoekers moeilijk huisvesten

logoIn het eerste half jaar van dit jaar moest Almere 74 asielzoekers huisvesten, maar  kreeg dit in 24 gevallen niet voor elkaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Gemeenten krijgen elke zes maanden een aantal asielzoekers toegewezen die zij verplicht (binnen 12 weken) aan een woning moeten helpen.

Almere blijft achter de feiten aanlopen

In 2013 liep Almere ook al 85 asielzoekers achter. Volgens Marieke Brentjens, woordvoerder van wethouder Henk Mulder, komt dit doordat het aantal asielzoekers fors is toegenomen. “Bovendien zijn veel asielzoekers alleenstaand, terwijl wij juist veel eengezinswoningen tot onze beschikking hebben.” De prognose voor 2015 is dat 162 asielzoekers een woning moeten krijgen in Almere, hoewel de PVV hier een stokje voor probeert te steken.

Geen extra druk op woningmarkt

Het asielzoekerscentrum in Almere zal waarschijnlijk met 600 plekken worden uitgebreid, naar advies van het COA. Volgens Brentjens legt deze uitbreiding geen extra druk op de woningmarkt: “De te huisvesten asielzoekers worden verdeeld over alle gemeenten, waarbij gekeken wordt naar het aantal inwoners van de gemeente en niet naar de beschikbare plaatsen in het asielzoekerscentrum.”

Het toewijzen van een woning is weggelegd voor (ex-)asielzoekers die na de procedure een vergunning gekregen hebben.